Pivovar Strakonice 1649, a. s.

Podskalská 324, 386 01 Strakonice

IČO: 26068273

DIČ: CZ26068273

Tel.: +420 383 312 407 (6-14h)

Tel.: +420 383 312 418 (14-6h)

E-mail: objednavky@pivovar-strakonice.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s., se sídlem Podskalská 324, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČO: 26068273, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1343 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s.5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Logo Pivovar Strakonice 1649

Je vám více než 18 let?